اتاق تابستانه

بومیان کیش اتاقی که جهت استفاده در تابستان که با سبک معماری خاصی ساخته می شد ، مصیف ( اتاق تابستانه ) می گویند. این اتاق بر روی سکویی با ارتفاع 5/1 متری نسبت به سطح زمین و پشت به آفتاب ، احداث می کردند و دور تا دور آن پنجره و بادگیرهای تاقچه ای ایجاد می کردند ، در هنگام تابستان بادگیرها و پنجره ها را باز می کردند تا هوا در آن جریان پیدا کند و باعث خنک شدن اتاق شود. این اتاق تنها در تابستان استفاده می شد و زمستان بادگیرهای آن با سنگ و چوب و گل پوشانده می شد .

Address
To Join Us

200 meters away in the fishmarket road, toward the Greekship, opposite of the fishing Port, old seffin, Kish Island

Phone 00987644432844
Postal Code 794172222

Contact Us

© All rights reserved to Kish Native Anthropology House . Design and implementation By YAS ICT