اتاق زمستانه

جدای از اتاق مجلسی که محل پذیرایی و خواب میهمانان در فصل تابستان بوده ، اتاق دیگری هم در حیاط مجلسی قرار دارد که سبک آن زمستانه و رو به آفتاب است ، این اتاق فاقد هیچگونه پنجره و بادگیر بوده و مورد استفاده میهمانان مرد در فصل زمستان بوده است . نکته جالب توجه این است که تمامی اتاق های این خانه ، چه اتاق های مخصوص میهمان و چه خانواده دارای حمام مستقل به خود بوده که در قسمتی از اتاق ساخته می شد و به آن « قطیعه » گفته می شد و نشان از اهمیت دادن بومیان به نظافت و پاکیزگی بوده است. در این اتاق ابزار و وسایل مورد استفاده بومیان کیش در 80 سال پیش در معرض نمایش قرار داده شده است

Address
To Join Us

200 meters away in the fishmarket road, toward the Greekship, opposite of the fishing Port, old seffin, Kish Island

Phone 00987644432844
Postal Code 794172222

Contact Us

© All rights reserved to Kish Native Anthropology House . Design and implementation By YAS ICT