انبار ابزار صید و شناورها

باتوجه به اینکه صاحب خانه خود دارای یکی از بزرگترین لنج های بادبانی 80 سال پیش کیش بوده که جهت صید مروارید و سفرهای هند و آفریقا از آن استفاده می کرد . دوتا از اتاق های بزرگ این خانه به انبار ابزار و وسایل صید و شناور داده شده و تمام تجهیزات لنج ، ابزار غواصی ، صید مروارید و ماهیگیری در آن نگهداری می شد.

Address
To Join Us

200 meters away in the fishmarket road, toward the Greekship, opposite of the fishing Port, old seffin, Kish Island

Phone 00987644432844
Postal Code 794172222

Contact Us

© All rights reserved to Kish Native Anthropology House . Design and implementation By YAS ICT