انبار خرما


چندول اصطلاح بومی انبار خرما و محل بدست آوردن شیره طبیعی خرماست . فناوری استحصال شیره خرما در بین بومیان کیش سابقه 600 ساله دارد ( آثار بجا مانده از شهر تاریخی حریره ) و تا کنون این شیوه در هیچ جایی از ایران مشاهده نشده است. چندول عبارت از اتاقی با ابعاد 2x2 متر یا بزرگتر که محل نگهداری چند صد کیلو خرما بود، یکی از الزام های انبار کردن خرما این بود که در معرض وزش باد نباشد زیرا خرما در معرض باد سریع خشک می شد ، بنابراین چندول را در گوشه ای از حیاط می ساختند و در آن زنبیل های حصیری خرما را انبار می کردند، بعد از مدتی شیره خرما از سبدها تراوش می کرد برای استفاده از شیره ، کف انبار را با استفاده از ساروج نفوذ ناپذیر می کردند و کف را به صورت جوی و پشته درست می کردند جوی ها با شیب ملایم به گوشه ای از چندول که دارای حفره ای جهت جمع شدن شیره بود ، تنظیم می شد تا شیره خرما در آن جمع شود و بدون نیاز به ورود به داخل چندول شیرخرما را هر چند روز جمع آوری می کردند بعلت مصرف بالای خرما ( خانواده ، میهمانان ، خدمه ، جاشوهای لنج ) این خانه دارای دو انبار چندول می باشد که آثار شیره و هسته های خرما از 80 سال پیش در یکی از این انبارها موجود می باشد.

Address
To Join Us

200 meters away in the fishmarket road, toward the Greekship, opposite of the fishing Port, old seffin, Kish Island

Phone 00987644432844
Postal Code 794172222

Contact Us

© All rights reserved to Kish Native Anthropology House . Design and implementation By YAS ICT