مکتب خانه

همان طور که در تعریف خانه ذکر شد ، این خانه حکم مدرسه روستای سفین را داشته زیرا از چهار نسل پیش بومیان تا چهل سال پیش در این خانه قرآن را آموزش و ختم می کردندو برای همین این خانه برای آنها ارزش و اعتبار خاصی دارد و یادآور خاطرات دوران کودکی آنهاست . بیت الافروخ ( خانه پسران )اصطلاحی که به اتاق مکتب خانه و محل آموزش قرآن اطلاق می شود. بعلت اینکه در فرهنگ بومیان امرآموزش قرآن اغلب توسط زنان بومی صورت می گیرد ( که به آن ملاهیه می گفتند) این اتاق در قسمت حیاط اندرونی ساخته شده است . دختران و پسران 6 تا 9 سال علاوه بر یادگیری قرآن ، اصول اخلاقی ، مهارت های زندگی و اجتماعی را به طور عملی آموزش می دیدند.

Address
To Join Us

200 meters away in the fishmarket road, toward the Greekship, opposite of the fishing Port, old seffin, Kish Island

Phone 00987644432844
Postal Code 794172222

Contact Us

© All rights reserved to Kish Native Anthropology House . Design and implementation By YAS ICT