نان و شیرینی های محلی


خبز بریزه

 برای پخت نان بریزه از تنور مخصوصی استفاده می شود که روی آن و محل قرار گرفتن نان سفالی است و زیر آن با هیزم روش می کردند و خمیر را از قبل آماده می کردند و پس از گرم شدن قسمت سفالی خمیر را روی آن قرار می دادند و یک نان بسیار نازک می پزند که به نان بریزه معروف است روی این نان هم «مهیاوه و روغن حیوانی» می پاشند تا خوشمزه و مقوی شود.

 

Address
To Join Us

200 meters away in the fishmarket road, toward the Greekship, opposite of the fishing Port, old seffin, Kish Island

Phone 00987644432844
Postal Code 794172222

Contact Us

© All rights reserved to Kish Native Anthropology House . Design and implementation By YAS ICT